Egyesület

Örömmel adjuk hírül, hogy 2021 második felében megalakult érdekvédelmi egyesületünk Felelős Szülők És Emberek Közössége (FelelSz) néven. 

Mivel a jelenlegi helyzet megoldása a szervezett együttműködésben rejlik, kérjük és várjuk, hogy minél többen váljatok tagjává egyesületünknek, hogy minél nagyobb körben képviselhessük érdekeiteket, hallathassuk a hangunkat. 

Mi az egyesületünk célja? 

Elsősorban a gyermekek maszkkötelezésének, covid vakcinázásának a végleges megszüntetése. Gyermekek jogi és egészségügyi védelme. 

Szülői érdekvédelem.

Ki lehet egyesületünk tagja?

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely 

- nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem),

- elfogadja az egyesület célját (céljait),

- az alapszabályban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja

A kitöltött belépési nyilatkozatokat elekronikusan (pdf,jpg,jpeg) kérjük eljuttatni a felelosszulokesemberek@gmail.com e-mail címre.

Az egyesületi tagság éves díja 3000 Ft, melyet az alábbi bankszámlára várunk:

Név: Felelős Szülők és Emberek Közössége (FelelSz)

Magnet Bank Számlaszám: 16200230-10040227

Az egyesületi bankszámlára adományokat is köszönettel fogadunk, melyeket ismeretterjesztő anyagaink nyomtatási költségére, és jogi célokra (az általunk indított perek költségei és szakértői díja) használunk fel. 

Bővebb információk: alapszabály kivonata, belépési nyilatkozat itt találhatók: 

Belépési nyilatkozat letölthető innen:

Felelős Szülők és Emberek Közössége
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!